Onze school


1. De Scholengemeenschap

Sedert 1 september 2003 maken wij met onze school deel uit van de scholengemeenschap ‘Zeebries’Tot deze scholengemeenschap behoren volgende scholen :

Vrije Basisschool Zandvoorde  (basisonderwijs)
St.-Lodewijksschool Conterdam   (basisonderwijs)
St.-Andreasinstituut Steense Dijk  (basisonderwijs)
St.-Andreasinstituut Schapenstraat   (basisonderwijs)
Westdiep (kleuterschool)
Westdiep  (lagere school)

Samen zijn 6 bovengenoemde scholen goed voor een schoolbevolking van ruim 1600 leerlingen.
Het vormen van scholengemeenschappen wordt gestimuleerd door het ministerie van onderwijs.
In navolging van het secundair onderwijs waar vroeger reeds scholengemeenschappen gevormd werden, is men  ervan overtuigd dat samenwerking van scholen op organisatorisch en pedagogisch vlak een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van de scholen.
Geen enkele school werd verplicht in een scholengemeenschap te stappen.Scholen die instapten kregen wel een beperkt aantal lestijden extra. 
De uren, vrijgemaakt voor een ICT-coördinator (onze school heeft er 3), vervallen, wanneer de school niet tot een scholengemeenschap behoort. 
Scholengemeenschappen dienden uit minstens 900 leerlingen te bestaan.


2. Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is het officiële beleidsorgaan van de school. Ze benoemt het personeel, ze stelt de directeur aan, ze keurt de jaarrekeiningen goed, ze is verantwoordelijk voor het financieel beheer, ze neemt haar verantwoordelijkheid bij mogelijke conflicten, ... Kortom ze staat, in nauwe samenspraak met de directie, in voor het beleid van de school. Ons schoolbestuur is overkoepelend voor de vrije basisscholen van Zandvoorde en van de Konterdam.

VZW Parochiaal Schoolcomité
Konterdam-Zandvoorde
Guido Gezellestraat 38
8400 Oostende

Luc Vantyghem, voorzitter
Rik Vermeersch, secretaris
Bart Vandenabeele,
Michel Arnout
René Decloedt
Ria Huys
Noël Jacques
Dries Vermeesch
Dirk Verwaest
Hugo Ollieuz


3. Het schoolteam

Kleuter:

JKa juf Vanessa Van Dichele
JKb juf Frauke Vermeersch
OKa juf Belinda Vansieleghem
OKb juf Sofie Pollet
OKc juf Tiny Dugardin
Bewegingsopvoeding: Eva Cordier
Kinderverzorgster: Els Decroos

Lager:
1a Martine Van Loo
1b Liesbeth Metsu
2a Els Roose
2b Remie
3   Hilde Decloedt en Griet Gevaert (duobaan)
4   Inge Vandepitte
5   Marina Breemersch
6  Stephanie Vosselman
Bewegingsopvoeding: Stefaan Ryckebusch
Zorgleerkrachten: Griet Gevaarte

Zorgcoördinator: Ilse De Cramer

Administratief medewerker en ICT coördinator: Rita Vanden Abeele en Camille

Onderhoudspersoneel:
Erna Smissaert en Viviane Smissaert

Opvang:
Dorine Vantournhout en Sabine Deckmyn
 

Directie: Mieke Devisscher, directeur


4. De schoolraad

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad is een dynamische groep ouders en leerkrachten. Het doel van de schoolraad is een spreekbuis te zijn tussen de ouders en de school.  Dit wordt voornamelijk gedaan door het signaliseren en kanaliseren van informatie, problemen en/ of tekortkomingen.  Dit zowel van de ouders naar de school als omgekeerd.  Dit omvat onder andere:
• Het ondersteunen van het schoolgebeuren en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren
•Het vormen van een brug tussen de ouders en de school
•Het geven van advies vanuit de ouders aan de school
•Het overleggen met de school omtrent welzijn en veiligheid
•Het streven naar het optimaal aanvullen van de verschillende noden die kunnen voorkomen bij het aanbieden van onderwijs aan de leerlingen
•Het omvat NIET het personeelsbeleid, enkel de algemene organisatie en werking van de school
•Het is GEEN individuele klachtenbank

Vertegenwoordigers:

a. de ouders:
An Braet  
Geert Braet  
Els Van Eenhooge  
 
B. De lokale gemeenschap:
Henk Deprez  
Lieven Hollevoet  
 
c. De leerkrachten:
Vanessa Van Dichele   peuterklas 
Hilde Decloedt 3de leerjaar
Ilse De Craemer zorgcoördinator

Communicatie tussen schoolraad en ouders:
De schoolraad informeert en communiceert aan de ouders via het info-blaadje van de school en website (www.zano.be).
Ouders kunnen contact opnemen met de schoolraad:

telefoon: 059 26 82 75 (school)
e-mail:  schoolraad@zano.be


5. Het CLB

Onze school wordt begeleid door:

Vrij CLB Oostende-Gistel
•Frère Orbanstraat  145
 8400 Oostende
 Tel. 059 50 68 01
  
Openingsuren:
• Iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur | 13.30 tot 17.00 uur
 (donderdag tot 18.00 uur)
•Vrij spreekuur medisch team: donderdagavond van 17.00 tot 18.00 uur
•Open in de herfstvakantie, 2 dagen in de kersvakantie, krokusvakantie, 1 tot 14 juli, 16 tot 31 augustus

Begeleiding Zandvoorde:
•Psychopedagogisch consulent: Dieter Segaert
•Maatschappelijk werker: Banafsheh Bashar
•Schoolarts: Hilde Jacobs
 


6. Het oudercomite

Als oudervereniging is het onze bedoeling de bestaande schoolactiviteiten wat extra te ondersteunen,

maar ook om af en toe eens met iets nieuws uit de hoek te komen, dit alles ten voordele van onze Zano sloebers.
Wenst u meer informatie of hebt u eventueel interesse om bij onze gloednieuwe groep aan te sluiten? Laat het ons weten!

Geert Braet voorzitter  
An Decraemer penningmeester  
Aissa Fryns persverantwoordelijke  

Overige leden:
Veerle Cattoor
Stefaan Declecq
Els Van Eenhooge
Hans Van Looy
Nele Arnout
Magalie Casteleyn
Britt Verburgh

contact: oudercomite@zano.be
Vrije Basisschool Zandvoorde
Kloosterstraat 2
8400 Oostende
059 26 82 75
info@zano.be
Webdevelopment & Design by Bert Halewyck