Schoolreglement 2018-2019 en Infobrochure onderwijsregelgeving

Subsidie

Via deze link kan je subsidie aanvragen als je lid bent van een Oostendse sportclub

http://www.heroos.be/nieuws/lid-van-een-club-en-maximaal-19-jaar-vraag-je-subsidie

School- en studietoelagen

Wat is een school- en studietoelage?

De Vlaamse overheid helpt mensen met een laag inkomen om de kosten voor school te betalen.

 

Wie komt in aanmerking?

·       Je bent ouder van een kind die school loopt in de kleuterschool, lagere school, secundaire school, centrum voor deeltijds onderwijs, syntra-opleiding, hogeschool of universiteit.

·       Je inkomen: de grootte van je gezinsinkomen - je loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, enz...-bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt voor een studietoelage.

·       Kadastraal inkomen: Ben je eigenaar van een grond of een gebouw dat je niet gebruikt als eigen woning of voor je beroep? Dan vergelijken we je kadastraal inkomen met je gezinsinkomen.

·       Andere voorwaarden:

          - belg zijn of voldoende lang in België wonen, of je ouders werken of hebben gewerkt in België

          - ingeschreven zijn ineen erkende school

          - een minimum aantal dagen aanwezig geweest zijn op school anders kan de schooltoelage terug      gevorderd worden

 

Hoe aanvragen?

Je kan met 1 dossier een aanvraag doen voor alle kinderen uit je gezin.

 

          Had je vorig jaar al recht op een toelage?

          Dien opnieuw een aanvraag in, online of op papier, best in het begin van het schooljaar.

 

          Dien je zelf geen nieuwe aanvraag in dan:

          kan het ministerie van Onderwijs voor jou automatisch een dossier opmaken, wel pas in de                         2de helft van het schooljaar. Je krijgt eerst een brief om je toestemming te geven.

 

           of stuurt het ministerie van Onderwijs je een ingevuld vragenformulier. Dit gebeurt wel pas in                      de 2de helft van het schooljaar en alleen als je eerder toestemming gaf aan het ministerie. Je                      moet het formulier alleen nog nalezen,aanvullen, ondertekenen en terugsturen.

 

          Eerste keer?

Doe een aanvraag online

 

Surf naarwww.studietoelagen.be, klik op "toelage aanvragen" en volg deinstructies op het scherm. Een online aanvraag kan alleen met een Belgischeidentiteitskaart. Je hebt ook een kaartlezer of een federaal token nodig.

 

Doe een aanvraag op papier

 

Vul één formulier in voor je gezin en een tweede per leerling/student. Je krijgt dit formulier op school.

 

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 01/08/2015 tot en met 01/06/2016.

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Kleuteronderwijs: 93,21 euro

 

Lager onderwijs: tussen 104,86 en 157,29 euro

Wanneer weet je of je een toelage krijgt?

 

Je krijgt een bericht dat je aanvraag is aangekomen bij het ministerie van Onderwijs.

 

Alle vragen worden in chronologische volgorde behandeld. Is je dossier volledig bij de eerste behandeling, dan ontvang je een beslissingsbrief met de details van de berekening en de uitbetalingsdatum. Als je dossier niet volledig is, krijg je de vraag om bijkomende informatie te bezorgen.

 

Onderwijsscheques


Wat zijn onderwijscheques?

 

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je schoolkosten kunt betalen. Het Stadsbestuur wil met deze cheques gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.

 

Hoe werkt het?

 

Je betaalt 4 euro en daarvoor krijg je een onderwijscheque met een waarde van 20 euro.

Wat kan je ermee betalen?

 

·       Schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden.

·       Sportdagen binnen de schooltijden.

·       Turnmateriaal van de school

·       Maaltijden en drankjes

 

Wie kan ze kopen?

 

Je moet aan deze 3 voorwaarden voldoen:

·       Je bent een ouder met kinderen en je woont in Oostende

·       De kinderen gaan naar school in Oostende

·       Je voldoet aan de voorwaarden inkomensonderzoek: De Wegwijzer onderzoekt of je inkomen binnen de vastgestelde grenzen ligt.

 

Hoeveel cheques kan je kopen?

Kleuteronderwijs:1 cheque + 2 cheques voor maaltijden (waarde 60 euro)
Lager onderwijs: 2 cheques + 2 cheques voormaaltijden (waarde 80 euro)

Documenten die je moet meebrengen?

 

·       Je aanslagbiljet (inkomsten 2015, aanslagjaar 2016) of een ander bewijs van je inkomen (bv. attest leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer,...)


Of


     Een ander bewijs van inkomen (bv. attest leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer,...)

 

Waar en wanneer te koop?

Van 16 augustus 2017 tot en met 31 mei 2018 in De Wegwijzer, Edith Cavellstraat 54-56 bus 4.

De Wegwijzer werkt enkel op afspraak. Een afspraak kan je maken tijdens de openingsuren of telefonisch op het nummer 059/59 20 16.


·       op maandag van 14.00 tot 17.00 uur

·       op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur

·       op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

·       tijdens de schoolvakanties: enkel op maandag van 14.00 tot 16.00 uur

 

Niet vergeten!

 

·       Informeer vooraf in de school naar wat je wel of niet kan betalen met de cheques.

·       Heb je nog cheques over van vorig schooljaar? Je mag ze nog gebruiken tot aan de herfstvakantie.

·       Breng cash geld mee om in De Wegwijzer te betalen, er is geen betaalautomaat.

 
Medicatie

We kunnen alleen medicatie toedienen wanneer we in bezit zijn van een schriftelijk attest van de dokter


Vrije Basisschool Zandvoorde
Kloosterstraat 2
8400 Oostende
059 26 82 75
info@zano.be
Webdevelopment & Design by Bert Halewyck