SCHOOLRAAD

De schoolraad vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de Vrije Basisschool Zandvoorde en de lokale gemeenschap.
Zij heeft advies - en overlegbevoegdheid met betrekking tot het schoolgebeuren.
Het schoolbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid.
De schoolraad wordt om de vier jaar herkozen. 

Met de inbreng van iedereen zoeken we samen naar de optimale samenwerking.

de ouders 

An Smissaert
Nele Vrijders

de leerkrachten


Ilse De Craemer
Vanessa Van Dichele

de lokale gemeenschap

Henk Deprez
Lieven Hollevoet

Vrije Basisschool Zandvoorde
Kloosterstraat 2
8400 Oostende
059 26 82 75
info@zano.be
Webdevelopment & Design by Bert Halewyck